Matijašević protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
Referentni slučaj
Jezik
Srpski
Datum
19.09.2006
Članovi
6-2
6-1
6
41
35-1
35
29-3
29
Kršenje
6-2
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
(Čl. 35-1) Rok od šest meseci
(Čl. 35-1 / CAT-13 / ICCPR-2) Iscrpljivanje unutrašnjih pravnih lekova
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(Čl. 6-2) Pretpostavka nevinosti
(Čl. 6-1) Pravična rasprava
(Čl. 6) Krivični postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
23037/04
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Podnosilac predstavke, Milija Matijašević je državljanin Republike Srbije, rođen 1976. godine i trenutno se nalazi na odsluženju kazne. 7. maja 2003. godine je bio uhapšen i zadržan u pritvoru pod sumnjom da je počinio krivična dela ubistva i prevare. Podnosilac predstavke se žali da ga je Sud koji je razmatrao njegov pritvor proglasio krivim pre nego što je njegova krivica dokazana. Poziva se na član 6-2 Konvencije (pretpostavka nevinosti).