Hadžajlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
16.01.2020
Članovi
6-1
6
Kršenje
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6) Upravni postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
10770/18, 7023/18. 36786/18
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Aplikanti su se žalili zbog prekomerne dužine parničnog i upravnog postupka.

U vodećim slučajevima Scordino protiv Italije i Dorić protiv Bosne i Hercegovine, Sud je već utvrdio povredu u pogledu pitanja sličnih onima u predmetnom slučaju.

Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud smatra da je u ovom slučaju dužina postupka bila prekomerna i nije ispunila zahtev koji se odnosi na razumni rok, odnosno, da je povređen član 6. stav 1. Konvencije.