Despotović protiv Crne Gore

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Crna Gora
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Crnogorski
Datum
16.01.2020
Članovi
6-1
6
Kršenje
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
(Čl. 6) Građanski postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
36225/11
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Podnosilac se žalio na povredu prava na suđenje u razumnom roku, jer je njegov građanski postupak trajao 6 godina, 3 meseca i 28 dana.
Sud je zaključio da je u ovom predmetu povređen član 6 stav 1, u vezi trajanja građanskog postupka.