Vrzić protiv Hrvatske

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Hrvatska
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
2
Jezik
Hrvatski
Datum
12.07.2016
Članovi
P1-1-2
P1-1-1
P1-1
8-2
8-1
8
6
Kršenje
nije relevantno
Nekršenje
P1-1-2
P1-1-1
P1-1
8-1
8
Ključne reči
Srazmernost
(P1-1-2) Opšti interes
(P1-1-2) Regulisanje korišćenja imovine
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
(P1-1) Zaštita imovine
(Čl. 8-2) Neophodno u demokratskom društvu
(Čl. 8-2) Mešanje
(Čl. 8-1) Poštovanje doma
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
43777/13
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Podnosioci predstavke zaključili su ugovor sa poveriocem na osnovu kojeg su priznali dug u iznosu oko 247.000,00 evra i kao obezbeđenje za namirenje tog duga zasnovali hipoteku na svojoj kući, pristajući da se dug namiri prodajom kuće ukoliko ga oni ne budu vratili u određenom roku. Kako podnosioci nisu izmirili dug, njihov poverilac je pokrenuo izvršni postupak u okviru kojeg je prodata njihova kuće i od dobijene cene je izmiren dug.
Tokom izvršnog postupka vrednost kuće je procenjena na otprilike 320.000,00 evra. U međuvremenu su sa ovim izvršnim postupkom spojeni i drugi izvršni postupci koje su drugi izvršni poverioci pokrenuli protiv podnosilaca kao izvršnih dužnika. Kuću je na javnoj prodaji kupio poverilac za 109.000,00 evra. Nakon toga, podnosioci su isticali da je kuća prodata za previše nisku cenu jer je njena stvarna vrednost bila oko 700.000,00 evra, kao i da je prodajom kuće povređeno njihovo pravo na dom jer im ona služi za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.
Nakon što su svi njihovi prigovori odbijeni, sud je pristupio sprovođenju izvršnog postupka radi prinudnog iseljenja podnosilaca iz kuće i njene predaje kupcu – poveriocu.

Pred Evropskim sudom podnosioci predstavke tvrdili su da im je povređeno pravo na dom i pravo na neometano uživanje imovine.
Stav Suda je međutim bio da kada izvršni dužnik dobrovoljno založi svoju kuću radi obezbeđenja duga, pa dug ne vrati, ne može se sa uspehom pozivati na povredu svog prava na dom ukoliko dođe do prodaje kuće u izvršnom postupku. Stoga, prodaja kuće koju je dužnik založio u cilju obezbeđenja duga u izvršnom postupku ne predstavlja povredu njegovog prava na neometano uživanje imovine, čak ni u slučaju kada kuću kupi poverilac.