Jevtović protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
03.12.2019
Članovi
3 (Proceduralni aspekt)
3
Kršenje
3 (Proceduralni aspekt)
3
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 3 / CAT-16) Nečovečno postupanje
(Čl. 3 / CAT-12) Efikasna istraga
(Čl. 3) Zabrana torture
Broj predstavke
29896/14
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Подносилац представке се притуживао да му је повређено право на забрану злостављања из члана 3. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода.

Подносилац представке је 18. јула 2005. године ухапшен под сумњом да је починио сексуално насиље над трогодишњом девојчицом, што је резултирало њеном смрћу. Притвор му је одређен 20. јула 2005. године, а правоснажном пресудом од 24. фебруара 2011. године је правоснажно осуђен на четрдесет година затвора.

Према званичној затворској евиденцији, подносилац представке се 11. јуна 2007. године физички сукобио са другим затвореником, због чега су чувари применили силу да би раздвојили затворенике. У складу са званичном евиденцијом, према подносиоцу је примењена сила и 22. децембра 2011. године јер се оглушио о наређење чувара, у вези са чим је лекар констатовао обимне модрице на његовим леђима. Заштитник грађана је, поступајући по притужби подносиоца представке, утврдио да је према њему примењена сила и 24. децембра 2011. године, односно да је том приликом злостављан, а што није евидентирано ни у једном званичном документу. Подносилац представке је у вези са наведеним догађајима поднео кривичну пријаву, међутим надлежно јавно тужилаштво је утврдило да у конкретном случају није било основа за покретање кривичног поступка. Поступајући по уставној жалби подносиоца представке, Уставни суд је 10. јула 2013. године утврдио повреду права подносиоца на неповредивост физичког и менталног интегритета (материјалног и процесног аспекта) у вези са инцидентима од 11. јуна 2007. године, 18. децембра 2009. године и 22. и 24. децембра 2011. године. Поред тога, наложено је убрзање истражног поступка у погледу догађаја од 24. децембра 2011. године, а подносиоцу је додељена нематеријална штета у износу од 1.000 евра.

Европски суд за људска права утврдио је да је прекршен материјални аспект члана 3. Конвенције, као и да је дошло до повреде процесног аспекта члана 3. Конвенције, с обзиром да органи Републике Србије нису спровели адекватну истрагу у вези са предметним инцидентима.