Golić i drugi protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
03.10.2019
Članovi
6-1
6
Kršenje
6-1
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
60162/16, 3842/17, 4294/17, 4576/17, 9573/17, 9586/17, 9620/17, 9689/17, 9715/17, 11572/17, 11575/17, 17182/17, 28411/17, 39172/17, 41196/17, 42796/17, 61022/17, 68482/17, 68483/17, 68484/17, 68485/17, 71140/17, 71143/17, 71144/17, 71601/17, 74803/17, 81427/17, 3894/18
Zbirke
Komitet
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Podnosioci predstavki, Golić i još 27 podnosilaca, žalili su se na neizvršenje ili zakasnelo izvršenje odluka donetih u njihovu korist protiv društvenih/državnih preduzeća na domaćem nivou. Sud je ponovio da se izvršenje presude koju donese bilo koji sud mora smatrati sastavnim delom „suđenja“ u smislu člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i pozvao se na svoju sudsku praksu koja se odnosi na neizvršenje ili odloženo izvršenje pravnosnažnih domaćih presuda navodeći da domaći organi nisu preduzeli sve neophodne mere da blagovremeno sprovedu odluke donete u korist podnosilaca predstavki.

Sud je zbog toga utvrdio povredu člana 6. Konvencije i podnosiocima dosudio određene iznose, a odbacio preostali deo zahteva podnosiolaca predstavki za pravičnim zadovoljenjem.