Bjedov protiv Hrvatske

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Hrvatska
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
2
Jezik
Hrvatski
Datum
29.05.2012
Članovi
8-2
8-1
8
41
35
Kršenje
8
8-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(Čl. 8-2) Neophodno u demokratskom društvu
(Čl. 8-1) Poštovanje doma
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života
Broj predstavke
42150/09
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu predstavke podnete od strane hrvatske državljanke, rodjene 1933. godne i živi u Zadru, od penzije i socijalne pomoći.
Dana 14. januara 1975. godine, suprugu podnositeljke, dodeljeno je stanarsko pravo na stanu u Zadru. Nakon smrti supruga, 1994. godine, podnositeljka je postala jedini nosilac stanarskog prava na predmetnom stanu.
Dana 14. avgusta 1991. godine, otišli su u selo Mokro polje. U medjuvremenu se suprug podnositeljke razboleo, stan u Zadru je bio obijen i nepoznata lica su se u njega uselila i podnositeljka je u takvim okolnostima odlučila da je bolje da ostane sa svojim suprugom u selu.
Nakon smrti supruga, 1994. godine, podnositeljka je otišla u Švajcarsku kod ćerke, 1998. godine se vratila u Zadar i uselila u stan, nakon što su se treća lica iz njega iselila. U medjuvremenu je podnela zahtev za otkup stana od Grada Zadra.
Kako nije primila nikakav odgovor od Grada, podnositeljka je podnela tužbu, Općinskom sudu u Zadru, dana 5. aprila 2000. godine. Tuženi je podneo protivtužbu, tražeći iseljenje podnositeljke.
Dana 11. januara 2001. godine, Općinski sud je doneo presudu kojom je usvojio tužbeni zahtev podnositeljke, ali je Župannijski sud u Splitu, ukinuo navedenu presudu i vratio predmet na ponovno odlučivanje. U ponovljenom postupku, Općinski sud u Zadru je opet usvojio tužbeni zahtev podnositeljke, dana 20. februara 2002. godine, a Županijski sud ponovo ukinuo presudu Općinskog suda i vratio predmet na ponovno odlučivanje.
U ponovoljenom postupku, Općinski sud je odbio tužbeni zahtev podnositeljke, usvojio zahtev tuženog protiv-tužioca i naložio podnositeljki da se iseli i z predmetnog stana. Dana 17. novembra 2008. godine, Županijski sud je odbio žalbu podnositeljke i potvrdio presudu Općinskog suda, koja je postala pravosnažna i izvršna.
Podnositeljke je podnela reviziju Vrhovnom Sudu Republike Hrvatske, koju je Vrhovni sud odbacio kao nedopuštenu. Dana 17. juna 2011. godine, podnositeljka je izjavila Ustavnu žalbu, koju je Ustavni sud odbio.
U medjuvremenu je Grad Zadar pokrenuo izvršni postupak protiv podnositeljke, koji je još u toku.
Evropski sud za ljudska prava, uzimajući u obzir sve okolnosti predmetnog slučaja, kao i svu sudsku praksu, utvrdjuje povredu Čl. 8.Konvencije