A. protiv Hrvatske

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Hrvatska
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
1
Jezik
Hrvatski
Datum
14.10.2010
Članovi
8-1
8
41
14
Kršenje
8
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
(Čl. 14) Rođenje
(Čl. 14) Diskriminacija
(Čl. 14) Zabrana diskriminacije
(Čl. 8-1) Poštovanje privatnog života
(Čl. 8) Pozitivne obaveze
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života
Broj predstavke
55164/08
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu predstavke podnete od strane hrvatske državljanke, koja je želela da se njeni podaci ne objavljuju, rodjene 1979. godine i živi u Z.
Podnositeljka je sklopila brak, sa izvesnim B., sa kojim je dobila ćerku, C. Dana 7. novembra 2006. godine, sud je razveo njihov brak. Tokom 2003. godine, dok su još bili u braku, podvrgnut je psihjatrijskom veštačenju, za potrebe krivičnog postupka, koji je protiv njega pokrenut i utvrdjeno je da pati od duševnih poremećaja, paranoje, epilepsije, anksioznosti i post straumatskog stresnog poremećaja, uzimajući u obzir i to da je bio zatvorenik u koncentracionom logoru, tokom Domovinskog rata.
Dana 21. novembra 2005. godine, B je uhapšen zbog krivičnog dela nasilja u porodici. Mesec dana kasnije, pušten je iz pritvora, nakon što je njegova majka dala izjavu da će ga odvesti u njenu kuću. Medjutim, nakon što je pušten, nastavio je sa zlostavljanjem podnositeljke, pa se ona, zajedno sa ćerkom, preselila u sigurnu kuću, dana 9 . januara 2006. godine.
Prvo ročište pred Općinskim sudom, zakazano, za 29. mart 2006. godine, odloženo je zbog nedolaska optuženog. Nakon velikog broja odlaganih ročišta, sudija je tražila svoje izuzeće, nakon što joj je optuženi pretio smrću. Postupak je nastavljen pred novim predsednikom veća, pa su se svi dokazi morali izvoditi ponovo.
Dana 1. marta 2006. godine, pokrenut je još jedan krivični postupak protiv B, nakon što je podnositeljki, a nakon toga i policijskoj službenici, uputio pretnje smrću. Dana 8. septembra 2006. godine, postupci su spojeni u jedan i B. je proglašen krivim prema tri tačke optužnice i osudjen na kaznu zatvora u trajanju od osam meseci. Dana 24. oktobra 2006. godine, B. je pušten iz pritvora i izrečena mu je mera zabrane prilaska podnositeljki. U medjuvremenu, protiv B., pokrenuta su još četiri prekršajna postupka.
Neutvrdjenog datuma, podnositeljka i njena ćerka su iz sigurne kuće, otišle da stanuju na tajnoj adresi. Dana 14. oktobra 2007. godine, na vratima im se pojavio nepoznati čovek, koji se predstavio kao privatni detektiv, koga je unajmio B, kako bi otkrio gde se nalaze podnositeljka i njena ćerka. Nakon toga, one su se odselile, ali su imale problem da nadju smeštaj, jer nijedan stanodavac nije želeo da ima problem sa njenim nasilnim bivšim mužem.
U toku postupka razvoda braka, Općinski sud je 9. marta 2006. godine izrekao privremenu meru i odredio način vidjanja B. i C., pod nadzorom Centra za socijalnu skrb. Dana 7. oktobra 2008. godine, Općinski sud je doneo novu presudu o iznosu izdržavanja i odredio novi model vidjanja B. i C. Obe strane su izjavile žalbu, a Županijski sud je potvrdio presudu u delu koji se odnosi na model vidjanja, a ukinuo odluku o alimentaciji i vratio predmet na ponovno odlučivanje.
Evropski Sud za ljudska prava, uzimajući u obzir sve okolnosti predmetnog slučaja i sudsku praksu, utvrdjuje povredu Čl. 8 Konvencije, s obzirom na to da domaći organi nisu uspeli da osiguraju pravo na poštovanje porodičnog života podnositeljki predstavke.