Branko Tomašić i drugi protiv Hrvatske

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Hrvatska
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
1
Jezik
Hrvatski
Datum
15.01.2009
Članovi
41
35-1
35
2-1
2
Kršenje
2
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(Čl. 2-1 / ICCPR-6) Život
(Čl. 2) Pravo na život
Broj predstavke
46598/06
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu predstavke podnete od strane pet hrvatskih državljana, rodjenih 1965., 1963., 1985., 1995., odnosno 2001. godine i žive u Čakovcu. Prvi i drugi podnosioci su supružnici, a treći, četvrti i peti podnosioci su njihova deca.
Tokom 2004. godine, M.T., ćerka prvog podnosioca i druge podnositeljke, odnosno sestra trećeg, četvrtog i petog podnosioca, ušla je u vezu sa izvesnim M.M., koji je počeo da živi u njihovoj porodičnoj kući. Dana 1. marta 2005. godine M.T. i M.M., dobili su ćerku V.T. Ubrzo nakon rodjenja deteta, M.M. je počeo nasilno da se ponaša prema M.T., ali i ostalim ukućanima i ubrzo se iselio iz njihove kuće.
Dana 4. januara 2006. godine, Centar za socijalni rad, podeo je krivičnu prijavu protiv M.M., navodeći da je došao u Centar tvrdeći da ima bombu, koju će baciti na M.T. i dete.
Dana 5. januara, M.T. je podnela krivičnu prijavu protiv M.M., zato što je u više navrata dolazio u kuću njenih roditelja, u kojoj je živela sa detetom i pretio da će ih ubiti.
Dana 3. februara 2006. godine, odredjen mu je pritvor i pokrenut je postupak pred Općinskim sudom u Čakovcu.
Dana 15. marta 2006. godine, M.M. je oglašen krivim i osudjen je na kaznu zatvora u trajanju od pet meseci, uz meru obaveznog psihijatrijskog lečenja.
M.M. je kaznu zatvora služio u Varaždinu, iz kog je pušten dana 3. jula 2006. godine.
Dana 15. avgusta 2006. godine, upucao je M.T., njihovu ćerku V.T. i na kraju sebe. Policija je obavila razgovor sa svedokom, komšijom M.T., koji je video M.M. kako se približava kući M.T. neposredno pre pucnjave. Na zahtev policije, istražni sudija je izdao nalog za pretres stana M.G., za koga se sumnjalo da je nabavio oružje za M.M, medjutim nije utvrdjena direktna veza izmedju njih, pa sudija nije postupao dalje.
Dana 28. novembra 2006. godine, tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu protiv M.M, za ubistvo M.T i V.T, zato što je bio mrtav.
Dana 6. novembra 2006. godine, podnosioci su poslali zahtev državnom odvjetništvu, za naknadu nematerijalne štete u vezi sa smrću M.T. i V.T., medjutim nije im odgovoreno.
Evropski Sud za ljudska prava, uzimajući u obzir sve okolnosti predmetnog slučaja, kao i sudsku praksu, utvrdjuje povredu Čl. 2 Konvencije, s obzirom na nedostatak odgovarajućih mera za sprečavanje smrti M.T. i V.T. U dodatku presude, nalazi se izdvojeno mišljenje.