Zahirović protiv Hrvatske

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Hrvatska
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
1
Jezik
Hrvatski
Datum
25.04.2013
Članovi
6-3-c
6-3
6-1
6+6-3-c
6
41
35
Kršenje
6-3-c
6-3
6-1
6+6-3-c
6
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(Čl. 6-3-c) Lična odbrana
(Čl. 6-3) Prava na odbranu
(Čl. 6-1) Ravnopravnost stranaka
(Čl. 6-1) Suđenje u akuzatorskom postupku
(Čl. 6-1) Pravična rasprava
(Čl. 6) Krivični postupak
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
58590/11
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu predstavke podnete od strane apatrida, rodjenog 1975. godine i živi u Zagrebu.
Dana 22. oktobra 2003. godine, istražni sudija Županijskog suda u Zagrebu, otvorio je istragu protiv podnosioca, zbog sumnje da je počinio delo protiv opšte sigurnosti i imovine, tako što je ispalio metke u stanu svoje partnerke, dana 5. jula 2003. godine, a jedan dan kasnije pokušao ubistvo tri osobe, tako što je pucao u noćnom klubu. Iako je istražni sudija naložio pritvor, podnosilac je ostao na slobodi i dana 28. aprila 2004. godine, izašao pred istražnog sudiju, gde je ispitan i ostao je u pritvoru. Dana 24. juna 2004. godine, Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv podnosioca, a sudija Z.K. preuzeo predmet u rad. Dana 2 septembra 2004. godine, veće Županijskog suda u Zagrebu, sastavljeno od sudija D.T., E.D., i M.G. produžilo je pritvor podnosiocu, a dana 28. aprila 2006. godine, drugo vanraspravno veće, čiji je član takodje bio sudija M.G., ukinulo je pritvor.
Dana 16. septembra 2008. godine, predmet je dodeljen u rad sudiji M.G., a dana 27. novembra 2009. godine, podnosilac je oglašen krivim za pokušaj ubistva tri osobe i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od šest godine, od strane veća Županijskog suda, kojim je predsedavao sudija M.G. Na ovu odluku, Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, žalili su se i podnosilac, sumnjajući u nepristrasnost sudije M.G., i Županijsko državno odvjetništvo, koje je tražilo strožiju kaznu za podnosioca.
Vrhovni sud, održao je javnu raspravu dana 20. aprila 2010. godine, na kojoj podnosilac nije bio prisutan, već samo njegov branilac i istog dana doneo odluku kojom se kazna zatvora povećava sa šest na osam godina.
Podnosilac je izjavio Ustavnu žalbu, koju je Ustavni sud, dana 23. marta 2011. godine, odbio kao neosnovanu.
Evropski Sud za ljudska prava, nakon što je ispitao sve okolnosti predmetnog slučaja i uzeo u obzir sudsku praksu, utvrdjuje da u ovom postupku nije poštovano načelo jednakosti stranaka i pravo na kontradiktoran postupak, i utvrdjuje povredu Čl. 6 stav 1. , kao i povredu Čl. 6 stav 1. i 3. (c), zbog nemogućnosti podnosioca da prisustvuje raspravi pred Vrhovnim sudom.