Mežnarić protiv Hrvatske

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Hrvatska
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
1
Jezik
Hrvatski
Datum
15.07.2005
Članovi
6-1
6
41
Kršenje
6-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
(Čl. 6-1) Nepristrasan sud
(Čl. 6) Postupak po ustavnoj žalbi
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
Broj predstavke
71615/01
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu predstavke podnete od strane hrvatskog državljanina, rodjenog 1954. godine i živi u Zagrebu.
Protiv podnosioca predstavke, Općinskom sudu u Zagrebu, podneta je tužba za naknadu štete, od strane tužilaca M.T. i H.T. , koje je zatupao advokat M.V, a nakon toga, S.T, ćerka prvog punomoćnika, koja je preuzela očevu kancelariju.
Dana 28. aprila 1992. godine, Općinski sud u Zagrebu, doneo je presudu u korist tužilaca, a Okružni sud u Zagrebu, po žalbi podnosioca, donosi odluku kojom ukida prvostepenu presudu i vraća predmet na ponovno odlučivanje. U ponovljenom postupku, , dana 6. jula 1993. godine, Općinski sud u Zagrebu, ponovo presudjuje u korist tužilaca, a podnosilac izjavljuje žalbu. Županijski sud u Zagrebu, dana 27. septembra 1994, u delu preinačuje presudu Općinskog suda, a podnosilac prestavke podnosi reviziju Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, koja je odbijena dana 8. decembra 1999. godine. Nakon odluke Vrhovnog suda, advokat S.T., obaveštava Općinski sud u Zagrebu da već četiri godine nije punomoćnik tužilaca i moli Sud da odluku dostave tužiocima lično. Podnosilac predstavke izjavljuje Ustavnu žalbu, koju je Ustavni sud odbio, a nakon dostavljene odluke, ustanovljeno je da je jedan od članova veća, koje je odlučivalo po Ustavnoj žalbi, bio i M.V. prvi punomoćnik tužilaca i otac S.T.
Evropski Sud za ljudska prava, u obrazloženju presude, navodi da je nepristrasnost sudije M.V. dovedena u pitanje, s obzirom na njegovu dvostruku ulogu u predmetnom slučaju, te utvrdjuje povredu Čl. 6 stav 1. Konvencije.