Ćosić protiv Hrvatske

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Hrvatska
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
1
Jezik
Hrvatski
Datum
15.01.2009
Članovi
41
8-2
8-1
8
Kršenje
8
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
(Čl. 8-2) Neophodno u demokratskom društvu
(Čl. 8-1) Poštovanje doma
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života
Broj predstavke
28261/06
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu predstavke podnete od strane hrvatske državljanke, rodjene 1943. godine i živi u Požegi.
Podnositeljka je radila kao učiteljica u raznim osnovnim školama u Hrvatskoj, a od 1966. godine, u Čaglinu, gde je, 1970. godine rodila sina, koji je sa njom živeo sve do 2004. godine, u stanu koji je bio u vlasništvu JNA, a na kom je podnositeljka dobila stanarsko pravo. U medjuvremenu, podnositeljka je premeštena u osnovnu školu u Požegi, gradu koji se nalazi u istoj regiji, a stan je u privremeni zakup, od vlasnika, uzela osnovna škola.
Nakon isteka ugovora o zakupu,1991. godine, svu imovinu JNA preuzima država Hrvatska, koja se ne izjašnjava na zahtev škole da se navedeni zakup produži, a podnositeljka nastavlja da živi u stanu, za koji redovno plaća mesečnu zakupninu.
Dana 7. januara 1999. godine, država podnosi tužbu Općinskom sudu u Požegi, kojom traži iseljenje podnositeljke, s obzirom na to da je ugovor o zakupu istekao. Dana 30. oktobra 2002. godine, Općinski sud donosi presudu, kojom nalaže podnositeljki da se iseli iz stana, u roku od petnaest dana. Navedenu presedu potvrdjuje Županijski sud u Požegi, a zatim i Ustavni sud.
Evropski Sud za ljudska prava u obrazloženju presude navodi da je gubitak doma, najekstremniji oblik mešanja u pravo na poštovanje doma, smatra da podnositeljka nije imala odgovarajuća pravna sredstva, koja bi štitila njena prava i utvrdjuje povredu Čl. 8 Konvencije.