Zorica Jovanović protiv Srbije

Detalji

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
Referentni slučaj
Jezik
Srpski
Datum
26.03.2013
Članovi
8-1
8
46-2
46
41
35-1
35
Kršenje
8-1
8
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 46-2) Izmene i dopune zakona
(Čl. 46-2) Promene propisa
(Čl. 46-2) Mere opšteg karaktera
(Čl. 46-2) Izvršenje presude
(Čl. 46) Obaveznost i izvršenje presuda
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte
(Čl. 35-1 / CAT-13 / ICCPR-2) Iscrpljivanje unutrašnjih pravnih lekova
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(Čl. 8-1) Poštovanje porodičnog života
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života
Broj predstavke
21794/08
Zbirke
Veće
Presuda
Sudska praksa
Sažetak
Evropski sud za ljudska prava je,jednoglasno, utvrdio da je prekršen član 8. (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Slučaj se ticao navodne smrti zdravog novorođenog sina gđe Jovanović 1983. godine u
državnoj bolnici.Njoj nikada nije dozvoljeno da vidi njegovo telo i sumnja da je njen sin
možda čak još živ, i nezakonito dat na usvajanje.
Sud je utvrdio da, iako je postupak u bolnicama kada novorođenčad umiru bio
poboljšan i sačinjeni su nacrti od strane Parlamenta za istraživanje slučajeva nestalih beba, na kraju ništa nije urađeno da se ispravi patnja koju su pretrpeli
roditelji, uključujući podnosioca zahteva, u prošlosti. Stoga je Sud zaključio da je
gđa Jovanović pretrpela kontinuirano kršenje prava na poštovanje njenog porodičnog života
zbog stalnog neuspeha države Srbije da joj pruži pouzdane informacije o tome šta je
se desilo sa njenim sinom.
S obzirom na veliki broj drugih potencijalnih aplikanata, sud takođe određuje pod
članom 46 (obavezujuća snaga i primena) da Srbija mora da preduzme mere I
dati uverljive odgovore o tome šta se desilo svakom nestalom dete i da obezbedi
roditelje sa adekvatnom naknadom.Sud je zaključio da Srbija treba da plati gđi Jovanović 10.000 na ime nematerijalne štete.
Takođe, joj dodeljuje 1.800 EUR za troškove i izdatke svojih advokata.